خانه / 10کاری که خوب است انجام دهیم / کمپین دور یک میز سری اول

کمپین دور یک میز سری اول

لیست کافه و رستوران هایی که هم اکنون باز هستند و با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی ارائه خدمات انجام میدهند.

 

رستوران بوریتو

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی رستوران بوریتو بر روی نام رستوران کلیک کنید

 

کافه گراف

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی کافه گراف بر روی نام کافه کلیک کنید

اغذیه همایون خان

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی اغذیه همایون خان بر روی نام اغذیه کلیک کنید

 

رستوران بین المللی کاسه

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی رستوران کاسه بر روی نام رستوران کلیک کنید

 

زستوران مسینه

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی رستوران مسینه بر روی نام رستوران کلیک کنید

 

رستوران ناوان

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی رستوران ناوان بر روی نام رستوران کلیک کنید

کافه راک عبدالله

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی رستوران کافه راک عبدالله بر روی نام رستوران کلیک کنید

رستوران رنسانس

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی رستوران رنسانس بر روی نام رستوران کلیک کنید

 

رستوران مامامیا

برای مشاهده منو، آدرس و نظرات درباره ی رستوران مامامیا بر روی نام رستوران کلیک کنید

 

 

درباره ali khani